8. Markering af døden

 

Det kan være svært for de pårørende at forstå dødens indtræden i forbindelse med hjernedød, når hjertet stadig slår og behandlingen fortsætter op til donoroperationen. Det kan derfor være vigtigt for de pårørende, at døden bliver markeret.

I den første film får du en introduktion til emnet, mens du i de følgende film kan se læger, sygeplejersker og pårørende fortælle om deres erfaringer.

Tilbage til oversigten

Erfaringer fra pårørende, sygeplejersker og læger

I de fire følgende film kan du se pårørende, sygeplejersker og læger fortælle om deres erfaringer med overgangen mellem liv og død hos patienter, der hjernedør. Filmene er opdelt i fire emner.

Overgangen fra levende til død

Når en patient hjernedør

Tydelighed omkring dødstidspunktet

Støtte til de pårørende

Kommentarer fra en hospitalspræst og en antropolog

Ruth Østergaard Poulsen er hospitalspræt og fortæller i filmen om sine erfaringer med at benytte ritualer til at markere, at døden er indtrådt.

Klaus Lindgaard Høyer er antropolog og fortæller i filmen om ritualer og deres betydning ved markering af overgange.