3. kvartal lille blå.png 4.-del---Tal-2007-2017.png 4.-del---Tal-Europa.png

Tal for år 2018

I 2018 var der i Danmark 100 afdøde donorer, hvor der var givet samtykke til donation, donor var vurderet egnet, og donoroperationen blev påbegyndt.

Scandiatransplant har fra og med 2016 defineret en "actual donor" som: En donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation. 

Ud af de 100 afdøde donorer i 2018, hvor operationen blev påbegyndt, blev der udtaget og transplanteret et eller flere organer fra 85 donorer ("utilized donors"). Uventet fund af cancer i forbindelse med donoroperationen var den hyppigste årsag til, at organer ikke kunne anvendes til transplantation. 

Organdonation i tal 2018.png


Transplantationer i 2018

329 patienter fik i 2018 ét eller flere organer fra danske og udenlandske donorer. 282 danskere blev transplanteret med organer fra afdøde donorer, og 77 danskere blev transplanteret med en nyre fra en levende donor.

Transplantationer-2018 ny.png


Ventelistens udvikling i 2018 

Der blev i 2018 i alt transplanteret 335 organer til danske ventelistepatienter. Heraf 26 hjerter, 25 lunger, 43 levere, 236 nyrer og 5 bugspytkirtler.

 

Ventelistens-udvikling-i-2018.png


Antal donorer fordelt på hospitaler

Tabellen viser, hvilke hospitaler der har haft organdonorer i 2018.

     

Antal donorer på hospitalerne ny.jpg


Alder på donorerne

Tabellen viser andelen af afdøde donorer fordelt på aldersgruppe. 25 % af donorerne var i 2018 over 70 år. Den ældste donor var 85 år gammel.

Alder på donorerne

Kilder:

  • Scandiatransplant, opgjort per 1. januar 2018 
  • Transplantationscentrene ved Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, 1. januar 2018
  • Donorregistret, Sundhedsdatastyrelsen, opgjort per 31. december 2018. Find flere tal fra Donorregistret på vores befolkningsrettede hjemmeside.