Tal 2018 4.-del---Tal-2007-2017.png 4.-del---Tal-Europa.png

 

Tal: 1. halvår 2019

I første og andet kvartal 2019 (fra 1. januar til og med 30. juni 2019) var der i Danmark i alt 49 afdøde donorer. 

Scandiatransplant definerer en donor som: En donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation. Alle 49 donorer i de to første kvartaler af 2019 er "utilized donors", hvilket betyder at de alle har fået udtaget mindst ét organ til transplantation.

 

Tal for organdonation og transplantation 1. halvår 2+19


Antal donorer fordelt på hospitaler

Tabellen viser hvilke hospitaler, der har haft organdonorer i de to første kvartaler af 2019. Hospitaler, der ikke har haft organdonorer i de to første kvartaler af 2019, fremgår ikke af tabellen.

Donorhospital 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2019
Rigshospitalet 6 4     10
Aarhus Universitetshospital, Intensiv Nord 2 0     2
Aarhus Universitetshospital, Intensiv Øst 2 7     9
Aalborg Universitetshospital 2 4     6
Odense Universitetshospital 5 5     10
Sygehus Lillebælt, Kolding 3 2     5
Slagelse Sygehus 1 0     1
Odense Universitetshospital, Svendborg 1 0     1
Sjællands Universitetshospital, Roskilde 1 1     2
Bispebjerg Hospital 1 0     1
Regionshospitalet Horsens 0 1     1
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 0 1     1
I alt 24  25      49

 

Kilder:

  • Scandiatransplant, opgjort per 1. juli 2019
  • Transplantationscentrene ved Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, 1. juli 2019
  • Organdonorregistret, Sundhedsdatastyrelsen, opgjort per 30. juni 2019. Find flere tal fra Organdonorregistret på vores befolkningsrettede hjemmeside.