Tal 2018 4.-del---Tal-2007-2017.png 4.-del---Tal-Europa.png

 

Tal: 1. halvår 2019

I første og andet kvartal 2019 (fra 1. januar til og med 30. juni 2019) var der i Danmark i alt 49 afdøde donorer. 

Scandiatransplant definerer en donor som: En donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation. Alle 49 donorer i de to første kvartaler af 2019 er "utilized donors", hvilket betyder at de alle har fået udtaget mindst ét organ til transplantation.

 

Antal donorer 1. halvår 2019.png


Antal donorer fordelt på hospitaler

Tabellen viser hvilke hospitaler, der har haft organdonorer i de to første kvartaler af 2019. Hospitaler, der ikke har haft organdonorer i de to første kvartaler af 2019, fremgår ikke af tabellen.

Donorhospital 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2019
Rigshospitalet 6 4     10
Aarhus Universitetshospital, Intensiv Nord 2 0     2
Aarhus Universitetshospital, Intensiv Øst 2 7     9
Aalborg Universitetshospital 2 4     6
Odense Universitetshospital 5 5     10
Sygehus Lillebælt, Kolding 3 2     5
Slagelse Sygehus 1 0     1
Odense Universitetshospital, Svendborg 1 0     1
Sjællands Universitetshospital, Roskilde 1 1     2
Bispebjerg Hospital 1 0     1
Regionshospitalet Horsens 0 1     1
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 0 1     1
I alt 24  25      49

 

Kilder:

  • Scandiatransplant, opgjort per 1. juli 2019
  • Transplantationscentrene ved Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet, 1. juli 2019
  • Organdonorregistret, Sundhedsdatastyrelsen, opgjort per 30. juni 2019. Find flere tal fra Organdonorregistret på vores befolkningsrettede hjemmeside.