2014

 • Beskrevet best practice og udgivet rapporten "Best Practice for Organdonation"
 • Som en del af best practice projektet er udgivet "Guideline for kommunikation med pårørende om hjernedød og organdonation"
 • Udvikling af DCO-App med actioncards for donorterapi og donordetektion
 • Revision af den nationale funktionsbeskrivelse for donationsansvarlige nøglepersoner
 • Nationalt møde for donationsansvarlige nøglepersoner afholdes for første gang
 • Nøglepersonsuddannelsen implementeres som en del af det årlige møde for donationsansvarlige nøglepersoner
 • Udvikling af e-læringskursus om Jura & Organdonation
 • Udgivet bog til børn som pårørende til donorer/transplanterede, oversat efter norsk forlæg
 • Læs hele Årsberetningen for 2014 (pdf)

2013

 • Udviklet Actioncard for Donordetektion, som tydeliggør hvornår og hvordan, man melder en donor
 • Forsøgsordning etableret med automatisk udkald af sygeplejerske fra Organdonationskorpsets udrykningsfunktion til alle donationsforløb i Region Hovedstaden og Region Sjælland
 • Ny Temadag om Donoroperation for operations- og anæstesisygeplejersker afholdt første gang den 23. oktober
 • Lærerværelset udbygget med materiale om spinalreflekser samt sygepleje ved donoroperationen
 • Iværksættelse af 3 projekter med fokus på patientforløb udenfor intensivafdelingerne. Projekterne skal afdække, om der er potentielle organdonorer, som evt. ikke bliver reelle organdonorer, årsagerne hertil samt udarbejde forslag til tiltag der sikrer, at der også i disse forløb bliver taget stilling til organdonation
 • Læs hele Årsrapporten for 2013 (pdf)

2012

 • Lærerværelset udbygget med materiale om pårørende, donormelding, donoroperationen og etiske udfordringer for sundhedspersonalet
 • Udviklet anbefalinger til støtte af børn som pårørende
 • Studietur til Helsedirektoratet og Universitetessygehuset, Ullevål i Norge
 • DCO repræsenteret på ETCO kongres i Dubrovnik, Kroatien
 • Etik-symposium afholdt den 5. december. Det overordnede emne var samtalen med pårørende om organdonation
 • Læs hele Årsrapporten for 2012 (pdf)

2011

 • Organdonationskorpset færdigetableret: Donationsansvarlig læge og sygeplejerske fra hver af de fire neurointensive afdelinger tilknyttet DCO, udrykningsfunktion tilgængelig i alle organdonationsforløb og tilknytning af donationsansvarlige transplantationskoordinatorer fra hhv. Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet
 • Lærerværelset, nyt film-baseret webunivers for undervisere, gået i luften ultimo 2011.
 • Afholdelse af pilotkursus for neurointensivt personale i behandling af den ustabile donor
 • Første årsrapport fra Organdonationsdatabasen offentliggjort den 29. juni
 • Læs hele Årsrapporten for 2011 (pdf)

2010

 • Monitorering af donationsaktiviteten iværksat pr. 1. april i den kliniske kvalitetsdatabase Organdonationsdatabasen. Data stammer fra indberetninger fra landets intensivafdelinger
 • Gennemført spørgeskemaundersøgelse om viden om og holdning til organdonation blandt intensivafdelingernes sundhedspersonale.
 • Udbygning af organdonation.dk med et særligt univers for nøglepersoner
 • National rekommandation for behandling af organdonorer udgives af DASAIM
 • Instrukser og vejledninger tilgængelige via organdonation.dk
 • Læs hele Årsrapporten for 2010 (pdf)

2009

 • Strukturen omkring organdonationskorpset implementeres med regionale donationsansvarlige læger og sygeplejersker for alle regioner
 • Forskellige modeller for organisering af en udrykningsfunktion afprøves
 • Revideret funktionsbeskrivelse for donationsansvarlige nøglepersoner
 • Kommunikationskurset EDHEP afholdes første gang i DCO-regi
 • Læs hele Årsrapporten for 2009 (pdf)

2008

 • Etableringen af Dansk Center for Organdonation markeres ved åbningssymposium den 16. juni
 • Hjemmesiden organdonation.dk går i luften den 22. august
 • Der nedsættes arbejdsgrupper for arbejdet med instrukser og vejledninger, monitorering af donationsaktiviteten og etablering af et organdonationskorps
 • Læs hele Årsrapporten for 2008 (pdf)