Dansk Center for Organdonation arbejder med at optimere indsatsen for organdonation på landets hospitaler gennem kvalitetssikring, koordinering og undervisning.

 

Baggrund

 

Formål

 • Medvirke til at styrke indsatsen for organdonation fra afdøde
 • Generere og opsamle viden på organdonationsområdet
 • Optimere anvendelsen af det eksisterende donorpotentiale
 • Sikre en høj kvalitet af pleje og behandling i donationsforløbet
 • Sikre en høj kvalitet i omsorgen for de pårørende til organdonorer
 • Bidrage til den folkelige oplysning om organdonation og transplantation

 

Opgaver

 • Sikre en høj kvalitet i arbejdet med organdonation, via den nationale, kliniske kvalitetsdatabase; Organdonationsdatabasen, udbredelse af best practice o.lign
 • Udvikle undervisningstilbud om organdonation, herunder f. eks. simulationstræning, e-learning el. lign., som kan anvendes ved specialiseret undervisning og træning
 • Indsamle og generere viden på området
 • Styrke nøglepersonsfunktionen på hospitalerne
 • Sikre at sundhedspersonlaet og nøglepersonerne får den fornødne undervisning herunder deltagelse i EDHEP kurser o.lign.
 • Sikre opdaterede og lettilgængelige instrukser, retningslinjer og undervisningsmateriale
 • Sikre at intensivafdelinger kan få hjælp fra læger og sygeplejersker i en udrykningsfunktion, og at der foreligger retningslinjer for dette arbejde
 • Arbejde for at få organdonation ind i videre- og efteruddannelse
 • Sikre at der udvikles og gennemføres en årlig organdonationsdag
 • Sikre at der udvikles og vedligeholdes et forum på nettet for pårørende til afdøde organdonorer
 • Sikre og udbrede folkelig oplysning om organdonation og transplantation og opfordre til stillingtagen
 • Medvirke til at skabe rammer for at inddrage organtransplanterede personer, sundhedspersoner og andre med viden og erfaring på området i den folkelige oplysningsindsats

 

National målsætning

 • Den 22. februar 2011 vedtog Folketinget et forslag om en national målsætning for antal organdonorer.
 • Beslutningens formål er:
  • Udarbejdelse af en realistisk men ambitiøs handlingsplan
  • Nationale målsætninger for afdelingernes opmærksomhed på organdonation og for andel af tilfælde, hvor pårørende siger nej til donation med udgangspunkt i Organdonationsdatabasens standarder
  • Minimering af tabet af egnede donororganer
  • Styrkelse af det arbejde, der allerede udføres af Dansk Center for Organdonation
 • National Handlingsplan for Organdonation (pdf)

 

Styregruppe

Oplysning i befolkningen

Dansk Center for Organdonation oplyser også om organdonation i befolkningen. Denne hjemmeside er henvendt til sundhedspersonale, som arbejder med organdonation - her beskæftiger vi os derfor med indsatsen på hospitalerne.

Ønsker du at vide mere om vores befolkningsrettede arbejde, så besøg hjemmesiden www.organdonor.dk