Ansatte, INCUBA Skejby 

 

Helle Haubro Andersen
Centerleder 

Tlf: 29170566
E-mail: hellanse@rm.dk

 

 

 

   

Arbejdsområder

 • Pressekontakt
 • Kursusudvikling, kursusledelse og undervisning
 • Medlem af diverse styregrupper og ad-hoc udvalg
 • Årsplaner, årsrapportering og økonomi

Lone Bøgh
Udviklingssygeplejerske

Tlf: 29170567 
E-mail:  loneboeg@rm.dk

 

 

   

Arbejdsområder

 • Sundhedsfaglig kvalitet, vedr. Organdonationsdatabasen og National Guideline for Organdonation
 • Kursusudvikling, kursusledelse og undervisning
 • Pårørendeområdet og Lærerværelset

Karla Højgaard Lyngbye
Administration & formidling

Tlf:         30922430
E-mail:   karllyng@rm.dk

 

 

   

Arbejdsområder

 • Kursus-, møde- og eventplanlægning
 • Udvikling og administration af nøglepersonsordningen
 • Administration og befolkningsrettet formidling, herunder kontaktperson for centrets team af frivillige

Tina Meltzer Rørholm
AC-fuldmægtig

Tlf: 29170568
E-mail: tinaroer@rm.dk

 

 

   

Arbejdsområder

 • Projekt- og udviklingsopgaver til styrkelse af organdonationsområdet
 • Datakvalitet og sundhedsfaglig kvalitet på hospitalsniveau, herunder Organdonationsdatabasen
 • Etablere samarbejdsrelationer og afholde møder med nøgle- og ressourcepersonerne

Signe Juul Thomsen
Kommunikation og formidling

Signe Juul Thomsen

Tlf: 30922328
E-mail: signtm@rm.dk

 

 

   

Arbejdsområder

 • Den hospitalsrettede kommunikation, herunder bl.a.redaktør for nyhedsbreve og -mails
 • Webredaktør for organdonation.dk
 • Drift af app'en "National Guideline for Organdonation"

Louise Høenhof Rasmussen (barselsvikar)
Kommunikation og formidling

Louise Høenhof Rasmussen

Tlf: 30922376
E-mail: lohora@rm.dk

 

 

   

Arbejdsområder

 • Den befolkningsrettede oplysningsindsats: Oplysning om Organdonation
 • Webredaktør for Organdonor.dk og sociale medier
 • Folkemødet og den årlige Organdonationsdag

Julia Andersen (på barsel)
Kommunikation og formidling

Tlf: 30922376
E-mail: juiade@rm.dk

 

 

   

Donationsansvarlige læger og sygeplejersker

De donationsansvarlige læger i DCO er speciallæger i enten neurokirurgi eller anæstesiologi (intensiv medicin). De donationsansvarlige sygeplejersker har specialuddannelsen i intensiv sygepleje og en bred klinisk erfaring inden for intensivområdet. De har alle udover deres funktion i Centret også en klinisk forankring i enten de neurokirurgiske eller neurointensive afdelinger på universitetshospitalerne.

Opgaveområder:

 • Bidragsyder ift. udvikling og implementering af de nationale indsatser på området
 • Funktionsleder for DCO's udrykningssygeplejersker og -læger
 • Underviser på DCO's grund- og specialistkurser
 • Faglig støtteperson for de hospitalsafdelinger, som er involveret i organdonation.

Preben Sørensen
Overlæge, Aalborg Universitetshospital

E-mail: prebsoe@rn.dk

 

 

 

   

Charlotte Daugbjerg
Intensivsygeplejerske, Aalborg Universitetshospital

E-mail: charlotte.daugbjerg@rn.dk

 

 

 

   

Mette Juul Kofoed
Afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Mette Kofoed

E-mail: mettkoef@rm.dk

 

 

 

 

   

Dorthe Helene Jensen
Intensivsygeplejerske, Aarhus Universitetshospital

E-mail: dortjese@rm.dk

 

 

 

   

Christina Rosenlund
Afdelingslæge, Odense Universitetshospital

E-mail: christina.rosenlund2@rsyd.dk

 

 

 

   

Camilla Larsen
Intensivsygeplejerske, Odense Universitetshospital

E-mail: lene.camilla.larsen@rsyd.dk

 

 

 

   

 

Niels Agerlin
Overlæge, Rigshospitalet

E-mail: niels.agerlin@rh.regionh.dk

 

 

 

   

 

Lisa Lykke Jensen
Intensivsygeplejerske
, Rigshospitalet

E-mail: lisa.lykke.jensen@rh.regionh.dk

 

 

 

   

Transplantationskoordinatorer

Transplantationskoordinatorerne i DCO er uddannet sygeplejersker og har udover funktionen i DCO deres kliniske forankring i transplantationscentrene.

Opgaveområder:

 • Bidragsyder ift. udvikling og implementering af de nationale indsatser på området
 • Underviser på DCO's grundkurser i organdonation
 • Faglig støtteperson for de hospitalsafdelinger, som er involveret i organdonation.

 

Else Marie Tram
Transplantationskoordinator, Aarhus Universitetshospital

E-mailelsetram@rm.dk

 

 

 

   

Annette Boe
Transplantationskoordinator, Odense Universitetshospital

E-mailannette.c.boe@rsyd.dk

 

 

 

   

Kontakt

Dansk Center for Organdonation

INCUBA-Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 82
8200 Aarhus N

E-mail: skejby.dco@rm.dk