Dansk Center for Organdonation har en bredt sammensat medarbejderstab med kompetencer indeholder sundhedsfaglige, organisatoriske og udviklingsmæssige apsekter. For at kunne give en relevant og praksisnær faglig støtte til hospitalerne har centret tilknyttet læger og sygeplejersker, som også en del af tiden arbejder på de neurointensive og neurokirurgiske afdelinger samt på transplantationscentrene.

Ansatte, INCUBA Skejby

Helle Haubro Andersen
Centerleder 

Tlf: 29170566
E-mail: hellanse@rm.dk

 

 

 

   

Arbejdsområder

 • Pressekontakt
 • Kursusudvikling, kursusledelse og undervisning
 • Medlem af diverse styregrupper og ad-hoc udvalg
 • Årsplaner, årsrapportering og økonomi

Lone Bøgh
Udviklingssygeplejerske

Tlf: 29170567 
E-mail:  loneboeg@rm.dk

 

 

   

Arbejdsområder

 • Sundhedsfaglig kvalitet, vedr. Organdonationsdatabasen og National Guideline for Organdonation
 • Kursusudvikling, kursusledelse og undervisning
 • Pårørendeområdet

Karla Højgaard Lyngbye
Administration & formidling

Tlf:         30922430
E-mail:   karllyng@rm.dk

 

 

   

Arbejdsområder

 • Kursus-, møde- og eventplanlægning
 • Udvikling og administration af nøglepersonsordningen
 • Administration og befolkningsrettet formidling, herunder kontaktperson for centrets team af frivillige

Tina Meltzer Rørholm
AC-fuldmægtig

Tlf: 29170568
E-mail: tinaroer@rm.dk

 

 

   

Arbejdsområder

 • Projekt- og udviklingsopgaver til styrkelse af organdonationsområdet
 • Datakvalitet og sundhedsfaglig kvalitet på hospitalsniveau, herunder Organdonationsdatabasen
 • Etablere samarbejdsrelationer og afholde møder med nøgle- og ressourcepersonerne

Signe Juul Thomsen
Kommunikation og formidling

Signe Juul Thomsen

Tlf: 30922328
E-mail: signtm@rm.dk

 

 

   

Arbejdsområder

 • Den hospitalsrettede kommunikation, herunder bl.a.redaktør for nyhedsbreve og -mails
 • Webredaktør for organdonation.dk
 • Drift af app'en "National Guideline for Organdonation"

Julia Andersen (på barsel)
Kommunikation og formidling

Tlf: 30922376
E-mail: juiade@rm.dk

 

 

   

Arbejdsområder

 • Den befolkningsrettede oplysningsindsats
 • Webredaktør for Organdonor.dk og sociale medier
 • Folkemødet og den årlige Organdonationsdag

Donationsansvarlige læger og sygeplejersker

De donationsansvarlige læger i DCO er speciallæger i enten neurokirurgi eller anæstesiologi (intensiv medicin). De donationsansvarlige sygeplejersker har specialuddannelsen i intensiv sygepleje og en bred klinisk erfaring inden for intensivområdet. De har alle udover deres funktion i Centret også en klinisk forankring i enten de neurokirurgiske eller neurointensive afdelinger på universitetshospitalerne.

Opgaveområder:

 • Bidragsyder ift. udvikling og implementering af de nationale indsatser på området
 • Funktionsleder for DCO's udrykningssygeplejersker og -læger
 • Underviser på DCO's grund- og specialistkurser
 • Faglig støtteperson for de hospitalsafdelinger, som er involveret i organdonation.

Preben Sørensen
Overlæge, Aalborg Universitetshospital

E-mail: prebsoe@rn.dk

 

 

 

   

Charlotte Daugbjerg
Intensivsygeplejerske, Aalborg Universitetshospital

E-mail: charlotte.daugbjerg@rn.dk

 

 

 

   

Mette Juul Koefoed
Afdelingslæge, Aarhus Universitetshospital

Mette Kofoed

E-mail: mettkoef@rm.dk

 

 

 

 

   

Dorthe Helene Jensen
Intensivsygeplejerske, Aarhus Universitetshospital

E-mail: dortjese@rm.dk

 

 

 

   

Christina Rosenlund
Afdelingslæge, Odense Universitetshospital

E-mail: christina.rosenlund2@rsyd.dk

 

 

 

   

Camilla Larsen
Intensivsygeplejerske, Odense Universitetshospital

E-mail: lene.camilla.larsen@rsyd.dk

 

 

 

   

 

Niels Agerlin
Overlæge, Rigshospitalet

E-mail: niels.agerlin@rh.regionh.dk

 

 

 

   

 

Lisa Lykke Jensen
Intensivsygeplejerske
, Rigshospitalet

E-mail: lisa.lykke.jensen@rh.regionh.dk

 

 

 

   

Transplantationskoordinatorer

Transplantationskoordinatoren i DCO er uddannet sygeplejerske og har udover funktionen i DCO sin kliniske forankring i transplantationscentrene.

Opgaveområder:

 • Bidragsyder ift. udvikling og implementering af de nationale indsatser på området
 • Underviser på DCO's grundkurser i organdonation
 • Faglig støtteperson for de hospitalsafdelinger, som er involveret i organdonation.

 

Else Marie Tram
Transplantationskoordinator, Aarhus Universitetshospital

E-mailelsetram@rm.dk