Da organdonation er et højt specialiseret område, og mange intensivafdelinger sjældent har donationsforløb, kan det være svært at opretholde det højeste niveau af ekspertise i samtlige afdelinger.

Udrykningsfunktion består af højt specialiserede sygeplejersker og læger som er parate til at rykke ud og yde faglig støtte i den enkelte afdeling i donationsforløbet.

Det er gratis at få hjælp fra udrykningsfunktionen.

Dansk Center for Organdonation orienterer efterfølgende afdelingsledelsen og de donationsansvarlige nøglepersoner om, at afdelingen har modtaget faglig støtte i donationsforløbet fra en udrykningssygeplejerske eller en udrykningslæge. Har afdelingen eller Centret behov for yderligere opfølgning i forhold til den faglige støtte som er ydet, aftaler vi konkret, hvordan vi gennemfører denne opfølgning.

Sådan får afdelingen hjælp fra udrykningssygeplejersken.

Når I har den første kontakt til transplantationscentret om en potentiel donor, vil det blive vurderet, om patienten umiddelbart er medicinsk egnet som donor samt undersøgt, om der er registreringer i Donorregistret. Bliver det vurderet, at I kan gå videre med henblik på donation, vil transplantationscentret organisere, at der kommer en udrykningssygeplejerske ud i afdelingen og hjælper jer i donationsforløbet, når patienten er incarcereret.

Udrykningssygeplejerskerne er organiseret i et samarbejde mellem Dansk Center for Organdonation og de neurointensive afdelinger.

Udrykningssygeplejersken har et særligt fokus på at være "et skridt foran" i processen og bidrage med sin specialviden og erfaring inden for organdonation.

Udrykningssygeplejersken kan deltage i alle de sygeplejefaglige opgaver i donationsforløbet, donorpleje og -behandling samt i forberedelsen og gennemførelsen af de formelle samtaler om hjernedød og organdonation og i de uformelle samtaler med de pårørende om organdonation.

Udrykningssygeplejersken aftaler med afdelingens personale, hvordan der skal samarbejdes om opgaverne.


Timing er vigtig
Punkt 2 i National Guideline er en god hjælp, hvis I er i tvivl om, hvornår I skal kontakte transplantationscentret.

Udrykningslæge
Intensivafdelingerne på regionshospitalerne kan i særlige situationer komme ud for, at det ikke er muligt selv at stille hjernedødsdiagnosen. I de tilfælde kan I bede transplantationscentret om at få en neurokirurg ud i afdelingen. Neurokirurgen medvirker ved hjernedødsundersøgelserne og kan også deltage i samtalerne med de pårørende om hjernedød og organdonation.