Regeringen udsendte i 2014 en National Handlingsplan for Organdonation, som blandt andet indeholder forskellige initiativer til at styrke omsorgen for de pårørende til afdøde organdonorer.

Et af disse initiativer er afholdelse af en årlig pårørendedag, som Dansk Center for Organdonation står for at arrangere.

Dagens formål

De pårørende får mulighed for at mødes udenfor hospitalsmiljøet i smukke og stemningsfulde rammer. Formålet med dagen er, at give pårørende mulighed for komme i dialog med andre, som har været pårørende i et donationsforløb, og der indgår en anerkendelse af den afdødes og familiens beslutning om at donere.

På dagen er der læger og sygeplejersker, som er tilgængelige for spørgsmål og synspunkter, og tilbagemeldingerne indgår i Dansk Center for Organdonations fortsatte udvikling af pårørendeområdet. 

Dagen er udviklet i samarbejde med pårørende, som tidligere har indgået i et organdonationsforløb på en intensivafdeling, og deres erfaringer har i høj grad været med til at præge programmet.

Hvem kan komme med til den årlige pårørendedag?

Pårørendedagen er for de familier til afdøde, som var organdonorer året før.

Vi har valgt efteråret som tidspunkt for dagen, for at dødsfaldet er kommet lidt på afstand. Det vil sige, at arrangementet tidligst finder sted 9 måneder efter dødsfaldet.

Den første pårørendedag i 2016

Søndag den 25. september 2016 afholdt Dansk Center for Organdonation den første pårørendedag for pårørende, der havde deltaget i et donationsforløb året før. 

Arrangementet fandt sted en flot efterårsdag på Varna Palæet med udsigt over Aarhusbugten. Festsalen var dækket op med rundborde og ud over familierne, var der en ekspert indenfor donationsområdet ved hvert bord, som stod til rådighed for spørgsmål og synspunkter.

LINK: Læs det fulde resumé og se programmet for den første pårørendedag.

 

 

De pårørende fortæller:

Datter der havde mistet sin mor: "Hvor var det dejligt at møde andre pårørende og få sat ord på, at de tanker, man går med efterfølgende, er helt normale - at man ikke bare slipper det, netop fordi det er anderledes end ved "almindelige" dødsfald".

En mor om sin datter: "Det lyder frygteligt, det ved jeg godt, men indimellem bliver jeg rigtigt jaloux på ham, der har fået min datters hjerte"

Datter der havde mistet sin mor: "Det der trøstede os i vores sorg var netop at vores mor/mormor kunne hjælpe andre, nu hun ikke kunne blive hos os - som vi dengang sagde til mine to drenge at deres mormor var en vaskeægte superhelt i himlen - og sådan ser vi hende stadigvæk".

FAKTA OM DAGEN I 2016

  • Familier til i alt 13 donorer tog imod invitationen, samlet deltog 51 i pårørendedagen.
  • Familierne havde deltaget i donationsforløb på følgende hospitaler: Aalborg Universitetshospital, Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Regionshospitalet Randers.
  • Fagpersonalet svarede på generelle spørgsmål om organdonation og besvarede ikke specifikke spørgsmål til de konkrete donationsforløb.