I Danmark foregår organdonation fra afdøde i et samarbejde mellem mange aktører. Her kan du læse mere om indsatser, organisering og aktører på organdonationsområdet i Danmark.

 

Organdonation fra afdøde donorer

Organdonation i forbindelse med dødsfald er en mulighed i de tilfælde, hvor en patient hjernedør på en intensivafdeling. Opgaverne med at identificere mulige donorer og sikre, at der i alle relevante tilfælde bliver taget stilling til organdonation, udføres på landets intensivafdelinger.

 

Kvalitetsudvikling på organdonationsområdet

Dansk Center for Organdonation administrerer den nationale kliniske kvalitetsdatabase; Organdonationsdatabasen. 

Databasen er etableret med henblik på at følge og optimere udnyttelsen af det foreliggende donorpotentiale. Læs mere om Organdonationsdatabasen.

 

Transplantationscentrene

Organtransplantation i Danmark finder sted på et af de tre transplantationscentre på hhv. Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet.

Lever og lunger transplanteres på Rigshospitalet, hjerter transplanteres på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital og nyrer transplanteres på alle tre transplantationscentre.

Personalet på intensivafdelingerne kan døgnet rundt komme i kontakt med transplantationscentrene og her få oplyst, hvorvidt en patient er opført i donorregisteret samt få en vurdering af patientens medicinske egnethed som donor

Transplantationscentrets personale koordinerer herefter samarbejdet mellem intensivafdeling og transplantationscenter i donationsforløbet. Den interne organisation varierer centrene imellem.

 

Organdonation fra levende donorer

Nyrepatienter er den patientgruppe, hvor flest står på venteliste til et nyt organ. I Danmark transplanteres både nyrer fra afdøde donorer og nyrer fra levende donorer med nær relation til patienten. 

Koordinering af donation og transplantation af nyrer fra levende donorer foregår i samarbejde mellem transplantationscentrene og den nyremedicinske afdeling, patienten er tilknyttet.

 

Donation af hornhinder, blod og knoglemarv

Der foretages i Danmark desuden donation af hornhinder, blod og knoglemarv.

Donation af hornhinder kan foregå fra alle afdøde - såvel hjernedøde som hjertedøde. Læs mere om donation af hornhinder hos Hornhindebanken.

Donation af blod og knoglemarv foretages fra levende donorer via Blodbanken. Læs mere om donation af blod og knoglemarv.

 

Befolkningsrettet indsats

Dansk Center for Organdonation bidrager til det befolkningsrettede oplysningsarbejde i Danmark gennem Oplysning om Organdonation. Oplysning om Organdonation tilbyder information til borgere om organdonation via både online kanaler og foredrag og events i lokalområderne.

Læs mere om vores befolkningsrettede arbejde på www.organdonor.dk

Herudover varetager Sundhedsstyrelsen den befolkningsrettede oplysningsindsats om organdonation, herunder administrationen og distributionen af donorfolderen. 

Internationalt samarbejde

De danske transplantationscentre indgår i et internationalt samarbejde om organudveksling med de andre nordiske lande (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) igennem Scandiatransplant.
 
Organudveksling foregår efter særlige aftaler mellem de 10 transplantationscentre i Scandiatransplant, hvis patienter har særlige og akutte behov for organer, eller hvis der er tilgængelige organer uden umiddelbare modtagere i samme land. 

Der samarbejdes desuden om kontakt med tilsvarende fælleseuropæiske organisationer, bl.a. Eurotransplant. Læs mere om Scandiatransplant og Eurotransplant.