Nogle gange er livet svært at forstå. Nogle gange er det ikke så let at forklare. I historierne Far skal have nyt hjerte og Storebror er min helt møder vi Rikke, som venter på at hendes far skal blive rask, og vi møder Simon, som mister sin bror, Joachim, i en ulykke.

Bogen handler om organdonation og transplantation, om at give og få. Den er tiltænkt børn i skolealderen og som en hjælp og støtte til forældre og andre, der indgår i kredsen omkring børnene i samtalen om dette emne. Bogen kan også benyttes i skolen, når emnet organdonation og transplantation skal drøftes.

Bogen udleveres til familier, der har børn med som pårørende i donationsforløb på hospitalerne, men vil også kunne anvendes til børn, der på anden vis får emnet organdonation eller transplantation ind på livet. Bogen er derfor også tilgængelig på Oplysning om Organdonations hjemmeside www.organdonor.dk.