Dansk Center for Organdonation har samlet best practice på organdonationsområdet i rapporten ”Best practice for Organdonation”. Rapporten har resulteret i 19 best practice-punkter, som er helt centrale for at sikre best practice i organdonationsforløbet.

Implementering af best practice - Håndbog

Håndbogen har vi samlet værktøjer og metoder, så I kan omsætte de 19 best practice punkter til forbedringsprocesser i egen afdeling, samt se eksempler på de forbedringsprocesser, som universitetshospitalerne har påbegyndt. 

Best practice-rapporten

Guideline for kommunikation

Best-practice omkring samtaler med pårørende bygger på principperne i Guideline for Kommunikation:

Baggrund for Best practice-rapporten

De danske erfaringer er primært baseret på resultaterne af en casebaseret auditproces der er samlet i rapporten: