Dansk Center for Organdonation har samlet best practice på organdonationsområdet i rapporten ”Best practice for Organdonation”. Rapporten har resulteret i 19 best practice-punkter, som er helt centrale for at sikre best practice i organdonationsforløbet.

Implementering af best practice - Håndbog

Håndbogen har vi samlet værktøjer og metoder, så I kan omsætte de 19 best practice punkter til forbedringsprocesser i egen afdeling, samt se eksempler på de forbedringsprocesser, som universitetshospitalerne har påbegyndt. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Best Practice-rapporten

I rapporten nedenfor har Dansk Center for Organdonation beskrevet best practice på organdonationsområdet.  Omdrejningspunktet i rapporten er 19 best practice-punkter, som er helt centrale for at sikre best practice i organdonationsforløbet.