23-02-2012

Debatmøde om trosretning og organdonation

Organisationen SEHAT inviterer til debat om organdonation og transplantation fra et religiøst og etisk perspektiv d. 1. marts 2012, kl. 16.30-19.00, på Panum Instituttet i København

Læs mere om arrangementet og mulighed for tilmelding

I en årrække har SEHAT afholdt temadage og paneldebatter omkring Den Troende Patient (DTP). Disse tager udgangspunkt i diverse sundhedsfaglige problematikker/tabuer som sundhedspersonalet kan støde på i deres møde med patienter, der har en anden religiøs og/eller kulturel opfattelse end den, der historisk kendetegner den danske sundhedssektor.

Panelet består af 4 repræsentanter, der hver især er fra en specifik målgruppe; Det Kristne Samfund, Det Mosaiske Samfund, Det Islamiske Samfund samt det etiske perspektiv. De vil sætte fokus på de særlige regler, der er gældende indenfor den pågældende trosretning; om det så er et tema, man internt diskuterer og oplyser om, eller hvilke initiativer repræsentanten mener, vil være nyttige at sætte i værk i fremtiden. Der vil efterfølgende være spørgsmål og debat fra tilhørerne.