Nøgletal 2. kvartal 2018 Nøgletal 2017 Nøgletal 2007-2017 Nøgletal Europa

 

Nøgletal Europa

Antal organdonorer i Europa i 2016 pr. mio. indbyggere

Antal organdonorer i Europa i 2016 per million indbyggere

Kilde: Newsletter Transplant, vol. 22, 2017 (pdf)

Ovenstående er en oversigt over organerdonorer fra hvem mindst ét organ er udtaget til transplantation (actual deceased donors). I Danmark anvender vi kun organer fra afdøde donorer, som hjernedør (DBD), mens man i visse lande også anvender organer fra afdøde som hjertedør (DCD). Tallene på oversigten viser donorraten for afdøde donorer, såvel hjertedøde som hjernedøde.

 

Antal transplanterede patienter i Europa i 2016 pr. mio. indbyggere Antal transplanterede per million indbyggere 2016

Kilde:  Newsletter Transplant, vol.22, 2017 (pdf)

Tallene i oversigten viser transplantationsraten per million indbyggere for hvert enkelt land med organer fra såvel levende som afdøde donorer.

Når vi sammenligner henholdsvis donationsrate og transplantationsrate, kan vi se, at en høj donationsrate ikke nødvendigvis er sammenhængende med en dertil svarende højere transplantationsrate. Derudover viser tallene også, at der ikke er markante forskelle på donationsrater i lande, der anvender DCD og de lande, der ikke gør.

 

Donations- og transplantationsrater Europa 2016

Tabellen er udarbejdet på baggrund af ovenstående tabeller, opgjort pr. land

Lande

Donorrate 
pmp. DBD

Donorrate
pmp. 
DCD

Samlet donorrate
pmp. 

Transplantationsrate
pmp.
Danmark 17,5 0,0 17,5 66,1
Belgien 21,3 9,5 30,8 90,5
Bulgarien 5,5 0,0 5,5 8,0
England 12,2 9,3 21,5 72,1
Estland 16,9 0,0 16,9 42,3
Finland 24,7 0,0 24,7 67,3
Frankrig 27,3 1,4 28,7 87,8
Grækenland  4,7 0,0 4,7 13,9
Holland 6,9 7,8 14,7 74,4
Irland 15,8 0,6 16,4 59,6
Island 30,0 0,0 30,0 16,7
Italien 24,4 0,3 24,7 61,8
Kroatien 39,5 0,0  39,5 82,4
Letland 9,5 5,5 15,0 31,0
Litauen 21,0 0,7 21,7 52,1
Norge 20,5 0,4 20,9 74,9
Polen 13,8 0,2 14,0 40,0
Portugal 31,7 1,0 32,7 79,0
Rumænien 6,4 0,0 6,4 19,3
Schweiz 11,4 1,8 13,2 60,0
Slovakiet 13,3 0,0 13,3 37,0
Slovenien 20,0 0,0 20,0 49,0
Spanien 33,1 10,7 43,8 102,3
Sverige 19,7 0,0 19,7 76,7
Tjekkiet 24,9 0,4 25,3 76,3
Tyskland 10,6 0,0 10,6 44,4
Ungarn 18,6 0,0 18,6 50,2
Østrig 24,5 0,7 25,2 87,2

 

I Danmark anvendes kun organer fra afdøde donorer som hjernedør (DBD), mens man i visse lande også anvender organer fra afdøde som hjertedør (DCD).