Antal organdonorer i Europa i 2015, pr. mio. indbyggere (p.m.p)

 


Se stort billede

Kilde: Newsletter Transplant, vol.21, 2016 (pdf)

Actual deceased donors: donorer fra hvem mindst ét organ er udtaget mhp. transplantation.I Danmark anvender vi kun organer fra afdøde donorer, som hjernedør (DBD), mens man i visse lande også anvender organer fra afdøde som hjertedør (DCD). Tallene på kortet viser donorraten for afdøde donorer, såvel hjertedøde som hjernedøde.

Antal transplanterede patienter i Europa i 2015, pr. mio. indbyggere (p.m.p.)

 

Transplanterede i europa 2015

Se stort billede

Kilde:  Newsletter Transplant, vol.21, 2016 (pdf)Tallene på kortet angiver transplantationsraten p.m.p. for hvert enkelt land med organer fra såvel levende som afdøde donorer.

Når vi sammenligner henholdsvis donationsrate og transplantationsrate, kan vi se, at en høj donationsrate ikke nødvendigvis er sammenhængende med en dertil svarende højere transplantationsrate. Derudover viser tallene også, at der ikke er markante forskelle på donationsrater i lande, der anvender DCD og de lande, der ikke gør. 

 

Donations- og transplantationsrater Europa 2015


Tabellen er udarbejdet på baggrund af ovenstående kort, opgjort pr. land

Lande

Donorrate 
p.m.p. DBD
Donorrate p.m.p. DCD

Samlet donorrate p.m.p. 

Transplan-tationsrate p.m.p.
Danmark 15,3 0,0 15,3 68,8
Belgien 31,6 - 31,6 87,3
Bulgarien 6,3 - 6,3 10,0
England 11,8 8,5 20,3 69,6
Estland 16,2 0,0 16,2 37,7
Finland 23,1 0,0 23,1 67,8
Frankrig 27,2 0,9 28,1 85,8
Grækenland  3,5 0,0 3,5 11,5
Holland 9,2 7,6 16,8 74,7
Irland 16,3 0,9 17,2 56,6
Island 40,0 0,0 40,0 23,3
Italien 22,8 0,1 22,9 55,6
Kroatien 40,2 0,0  40,2 93,1
Letland 13,0 5,5 18,5 39,5
Litauen 19,7 0,0 19,7 51,0
Norge 20,1 1,2 21,3 82,7
Polen 13,5 0,1 13,6 39,1
Portugal 31,0  0,0 31,0 77,2
Rumænien 5,8  0,0 5,8 17,7
Schweiz 15,3 1,9 17,2 65,8
Slovakiet 17,4 0,0 17,4 45,4
Slovenien 25,7 0,0 25,7 52,9
Spanien 33,4 6,8 40,2 100,7
Sverige 17,2  0,0 17,2 73,6
Tjekkiet 22,6 0,8 23,4 73,1
Tyskland 10,9 0,0 10,9 45,5
Ungarn 23,8 0,0 23,8 48,4
Østrig 23,4 0,7 24,1 88,8

 

I Danmark anvendes kun organer fra afdøde donorer som hjernedør (DBD), mens man i visse lande også anvender organer fra afdøde som hjertedør (DCD).