Antal organdonorer*: 78
Antal transplantationer fra afdøde donorer: 217
Antal nyretransplantationer fra levende donorer: 66

Antal nye patienter på venteliste: 331

Antal patienter aktive på venteliste: 451
Antal personer registreret i Donorregisteret: 999.153**

De opgivne tal er for år til dato.


* Der er her udelukkende tale om organdonation fra afdøde donorer. Fra 2016 er Scandiatransplants definition på en actual donor: en donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation

Ud af de 78 donorer i 3. kv. 2017 fik:

  • 5 organdonorer udtaget organer, men organerne viste sig senere ikke at kunne anvendes til transplantation
  • 73 organdonorer udtaget organer, og hvorfra mindst ét organ er transplanteret (utilized donor)

** Pr. 2. oktober 2017

Kilde: Scandiatransplant, Donorregisteret

Tabellen viser på hvilke hospitaler, der har været organdonorer* i 3. kv. 2017.

Donorhospital 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2017
Rigshospitalet 6 6 11    23
AUH, NBG 4  4  6   14
AUH, Skejby 0 3   4
AAUH, Aalborg 4 4     10  
OUH, Odense 8  5    19
Aabenraa 0 1   1
Kolding 0 1   1
Roskilde 1  0    2
Køge 0 0 1   1
Nykøbing Falster 0 0 2   2
Holstebro 0 0 1   1
I alt  23 24   31   78

Kilde: Scandiatransplant

* Fra 2016 er Scandiatransplants definition på en actual donor: en donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation

Ud af de 78 donorer i 3. kv. 2017 fik:

  • 5 organdonorer udtaget organer, men organerne viste sig senere ikke at kunne anvendes til transplantation
  • 73 organdonorer udtaget organer, og hvorfra mindst ét organ er transplanteret (utilized donor)


I tabellen kan man se, på hvilke hospitaler organdonorerne har været. Der er her udelukkende tale om organdonation fra afdøde donorer. Hospitaler, der ikke har haft organdonorer i 3. kv. 2017, fremgår ikke af tabellen.