Organdonation i Danmark 2016

 • Antal organdonorer*: 100
 • Antal patienter transplanteret med organer fra afdøde donorer: 271
 • Gennemsnitligt antal organer anvendt pr. donor: 3,5
 • Alder på organdonorer: ældste donor var 86, 43% af donorerne var over 60 år og 22% af donorerne var over 70 år 

Der er her udelukkende tale om organdonation fra afdøde donorer. Definitionen på en actual donor har til og med 2015 været: en donor hvorfra mindst ét organ er udtaget til transplantation. Fra 2016 har Scandiatransplant ændret denne definition til: en donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation

Ud af de 100 donorer i 2016 fik:

 • 9 organdonorer ikke udtaget et organ, da organerne ikke kunne anvendes til transplantation
 • 2 organdonorer udtaget organer, men organerne viste sig senere ikke at kunne anvendes til transplantation
 • 89 organdonorer udtaget organer, og hvorfra mindst ét organ er transplanteret (utilized donor)


Kilde: Scandiatransplant og Transplantationscentrene ved Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet

 

 Organtransplantation i Danmark 2016

 • 380 patienter fik et nyt organ i løbet af 2016
  • 29 fik et hjerte
  • 59 fik en lever
  • 29 fik lunger
  • 263 fik en nyre (heraf 109 fra en levende donor)
  • 7 bugspytkirtler

Kilde: Scandiatransplant (data pr. januar 2017)

 

 Ventelister til transplantation 2016

 • 423 patienter stod aktivt på venteliste ved årets begyndelse - 16 til et hjerte, 24 til en lever, 22 til lunger og 14 til nyre-bugspytkirtler og 347 til en nyre
 • 481 patienter kom på venteliste i løbet af 2016
 • 380 patienter fik et nyt organ
 • 29 patienter døde, mens de stod på venteliste
 • 466 stod aktivt på venteliste ved årets udgang - 16 til et hjerte, 22 til en lever, 28 til lunger, 9 til nyre-bugspytkirtler og 391 til en nyre

Kilde: Scandiatransplant (data pr. januar 2017)