2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Antal organdonorer* (afdøde) 62 72 65 77 73 73 76 58 80 87 100
Hjertetransplanteret
26 29 20 27 22 29 26 17 32 27 29
På venteliste** til hjertetransplantation 24 14 17 12 20 18 22 23 24 16 16
Døde på venteliste 2 3 1 6 2 5 4 3 1 4 2
Nyretransplanteret i alt 178 171 196 231 232 235 214 215 249 273 263
Nyretransplanteret fra levende donorer 58 56 74 90 102 100 77 107 110 119 109
Nyretransplanteret fra afdøde donorer 120 115 122 141 130 135 137 108 139 154 154
På venteliste** til nyretransplantation 302 385 365 332 337 322 318 347 342 347 400
Døde på venteliste 23 26 44 44 20 28 13 22 16 15 20(+1)***
Levertransplanteret
36 43 44 40 47 51 48 42 47 58 59
På venteliste** til levertransplantation 36 21 36 33 33 28 21 22 16 24 22
Døde på venteliste 7 2 4 4 4 4 3 1 3 2 1
Lungetransplanteret
32 33 18 29 31 30 30 31 29 35 29
På venteliste** til lungetransplantation 49 32 32 53 45 32 35 29 26 22 28
Døde på venteliste 12 9 9 9 10 9 8 6 5 6 5

Kilde: Scandiatransplant

* Der er her udelukkende tale om organdonation fra afdøde donorer. Definitionen på en actual donor har til og med 2015 været: en donor hvorfra mindst ét organ er udtaget til transplantation. Fra 2016 har Scandiatransplant ændret denne definition til: en donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation

Ud af de 100 donorer i 2016 fik:

  • 9 organdonorer ikke udtaget et organ, da organerne ikke kunne anvendes til transplantation
  • 2 organdonorer fik udtaget organer, men organerne viste sig senere ikke at kunne anvendes til transplantation
  • 89 organdonorer er det antal donorer, hvorfra mindst ét organ er transplanteret (utilized donor) 

**Aktive på venteliste ved årets udgang

***En patient er død på venteliste til nyre-bugspytkirtel.