Antal organdonorer*: 47
Antal transplantationer fra afdøde donorer: 141
Antal nyretransplantationer fra levende donorer: 52

Antal nye patienter på venteliste: 210 

Antal patienter aktive på venteliste: 451
Antal personer registreret i Donorregisteret: 990.881**

De opgivne tal er for år til dato.


* Der er her udelukkende tale om organdonation fra afdøde donorer. Definitionen på en actual donor har til og med 2015 været: en donor hvorfra mindst ét organ er udtaget til transplantation. Fra 2016 har Scandiatransplant ændret denne definition til: en donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation

Ud af de 47 donorer i 1. halvår 2017 fik:

  • 3 organdonorer udtaget organer, men organerne viste sig senere ikke at kunne anvendes til transplantation
  • 44 organdonorer udtaget organer, og hvorfra mindst ét organ er transplanteret (utilized donor)

** Pr. 1. juli 2017

Kilde: Scandiatransplant, Donorregisteret

Tabellen viser på hvilke hospitaler, der har været organdonorer* i 1. halvår 2017.

Donorhospital 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2017
Rigshospitalet 6 6     12
AUH, NBG 4  4      8
AUH, Skejby 0 3     3
AAUH, Aalborg 4 4       8  
OUH, Odense 8  5      13
Aabenraa 0 1     1
Kolding 0 1     1
Roskilde 1  0      1
I alt  23 24      47

Kilde: Scandiatransplant

* Definitionen på en actual donor har til og med 2015 været: en donor hvorfra mindst ét organ er udtaget til transplantation. Fra 2016 har Scandiatransplant ændret denne definition til: en donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation

Ud af de 47 donorer i 1. halvår 2017 fik:

  • 3 organdonorer udtaget organer, men organerne viste sig senere ikke at kunne anvendes til transplantation
  • 44 organdonorer udtaget organer, og hvorfra mindst ét organ er transplanteret (utilized donor)


I tabellen kan man se, på hvilke hospitaler organdonorerne har været. Der er her udelukkende tale om organdonation fra afdøde donorer. Hospitaler, der ikke har haft organdonorer i 1. halvår 2017, fremgår ikke af tabellen.