Nøgletal 2. kvartal 2018 Nøgletal 2017 Nøgletal 2007-2017 Nøgletal Europa

 

Nøgletal 2. kvartal 2018

 

Antal organdonorer*: 55
Antal transplantationer fra afdøde donorer: 129
Antal nyretransplantationer fra levende donorer: 44

Antal nye patienter på venteliste: 219

Antal patienter aktive på venteliste: 429
Antal personer registreret i Donorregisteret: 1.045.487**

 

De opgivne tal er for 1. januar til 1. juli 2018.

* Der er her udelukkende tale om organdonation fra afdøde donorer. Fra 2016 er Scandiatransplants definition på en actual donor: en donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation

Ud af de 55 donorer i 1. halvår 2018 fik:

  • 10 organdonorer udtaget organer, men organerne viste sig senere ikke at kunne anvendes til transplantation
  • 45 organdonorer udtaget organer, og hvorfra mindst ét organ er transplanteret (utilized donor)

** Pr. 1. juli 2018

Kilde: Scandiatransplant, Donorregisteret

 

Tabellen viser på hvilke hospitaler, der har været organdonorer* i 1. halvår 2018

Donorhospital 1. kv. 2. kv 3. kv 4. kv 2018
Rigshospitalet 8 6     14
AUH, NBG 6 5     11
AUH, Skejby 3 1     4
AAUH Aalborg 3 1     4
OUH, Odense 5 9     14
Hillerød 1 0     1
Horsens 1 0     1
OUH, Svendborg 1 1     2
Slagelse 0 1     1
Nykøbing Falster 0 1     1
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 0 1     1
Regionshospital Nordjylland, Hjørring 0 1     1
Ialt 28 27     55

 

Kilde: Scandiatransplant

* Fra 2016 er Scandiatransplants definition på en actual donor: en donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation

Ud af de 55 donorer i 1. halvår 2018 fik:

  • 10 organdonorer udtaget organer, men organerne viste sig senere ikke at kunne anvendes til transplantation
  • 45 organdonorer udtaget organer, og hvorfra mindst ét organ er transplanteret (utilized donor)


I tabellen kan man se, på hvilke hospitaler organdonorerne har været. Der er her udelukkende tale om organdonation fra afdøde donorer. Hospitaler, der ikke har haft organdonorer i 1. halvår 2018, fremgår ikke af tabellen.