Antal organdonorer*: 25
Antal transplantationer fra afdøde donorer: 73
Antal nyretransplantationer fra levende donorer: 28

Antal nye patienter på venteliste: 107 

Antal patienter aktive på venteliste: 446
Antal personer registreret i Donorregisteret: 980.628**

De opgivne tal er for år til dato.


* Der er her udelukkende tale om organdonation fra afdøde donorer. Definitionen på en actual donor har til og med 2015 været: en donor hvorfra mindst ét organ er udtaget til transplantation. Fra 2016 har Scandiatransplant ændret denne definition til: en donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation

Ud af de 25 donorer i 1. kvartal 2017 fik:

  • 2 organdonorer ikke udtaget et organ, da organerne ikke kunne anvendes til transplantation
  • 1 organdonorer udtaget organer, men organerne viste sig senere ikke at kunne anvendes til transplantation
  • 22 organdonorer udtaget organer, og hvorfra mindst ét organ er transplanteret (utilized donor)

** Pr. 31. marts 2017

Kilde: Scandiatransplant, Donorregisteret

Her har været organdonation i 1. kvartal 2017

Tabellen viser på hvilke hospitaler, der har været organdonorer* i 1. kvartal 2017.

Donorhospital 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 2017
Rigshospitalet 6      
AUH, NBG 4       4
AAUH, Aalborg 4        4 
OUH, Odense 9       9
Roskilde 1       1
Hillerød 1        1 
I alt  25       25

Kilde: Scandiatransplant

* Definitionen på en actual donor har til og med 2015 været: en donor hvorfra mindst ét organ er udtaget til transplantation. Fra 2016 har Scandiatransplant ændret denne definition til: en donor, hvor donoroperation er påbegyndt eller mindst ét organ er udtaget til transplantation

Ud af de 25 donorer i 1. kvartal 2017 fik:

  • 2 organdonorer ikke udtaget et organ, da organerne ikke kunne anvendes til transplantation
  • 1 organdonorer udtaget organer, men organerne viste sig senere ikke at kunne anvendes til transplantation
  • 22 organdonorer udtaget organer, og hvorfra mindst ét organ er transplanteret (utilized donor)


I tabellen kan man se, på hvilke hospitaler organdonorerne har været. Der er her udelukkende tale om organdonation fra afdøde donorer. Hospitaler, der ikke har haft organdonorer i 1. kvartal 2017, fremgår ikke af tabellen.