Om: Uddannelsen for donationsansvarlige nøglepersoner, som indeholder den nødvendige viden om funktionen, opgaverne, netværket og organdonationsområdet generelt.

Målgruppe: Læger og sygeplejersker, der er donationsansvarlige nøglepersoner på intensivafdelingerne.

   Om: Uddannelsen for donationsansvarlige nøglepersoner, som indeholder den nødvendige viden om funktionen, opgaverne, netværket og organdonationsområdet generelt.

Målgruppe: Læger og sygeplejersker, der er donationsansvarlige nøglepersoner på intensivafdelingerne.

Et årligt kursus

Nøglepersonsuddannelsen foregår på Årsmødet for Donationsansvarlige Nøglepersoner. Hvert år undervises i ét eller flere af uddannelsens 5 moduler.

Næste kursus

Vi afholder næste års kursus 17. - 18- januar 2018. 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er bygget op af 5 moduler, der primært består af de overordnede ansvarsområder, som du også finder beskrevet i funktionsbeskrivelsen for donationsansvarlige nøglepersoner

Moduler i nøglepersonsuddannelsen

  • Donordetektion (afholdt i 2015)
  • Monitorering af organdonation (afholdt i 2017)
  • Undervisning og information (afholdt i 2014)
  • Kvalitetssikring og opfølgning på donationsforløb (afholdes i 2018)
  • Rekommandationer, guidelines, actionscards, vejledninger, instrukser mm. (afholdt i 2016)

Uddannelsen har til formål at klæde nøglepersonerne bedst muligt på til at varetage deres opgaver. Derfor registrerer vi, hvilke moduler af uddannelsen den enkelte nøgleperson har deltaget i.

Det vil hvert år være emnets aktualitet, som afgør, hvilket modul der er væsentligt at undervise i på Årsmødet.