National Guideline for Organdonation er et hjælpeværktøj til læger og sygeplejersker på intensiv- og operationsafsnit  til brug i donationsforløb. Guidelinen skal understøtte en ensartet, høj kvalitet på alle hospitaler, uanset hvor ofte man står i et donationsforløb. For at Guidelinen fungerer optimalt, er der følgende minimumskrav til browser: Version Chrome 40 Explorer 10.

Sådan bruger du guidelinen på intensivafdelingen
Guidelinen tages i brug, så snart du overvejer muligheden for organdonation, eller hvis du overtager et donationsforløb fra en kollega.

Guidelinens 9 punkter følger donationsforløbet, og du kan klikke ind under de enkelte punkter og få et hurtigt overblik over, hvad du skal være opmærksom på samt få konkrete handlingsanvisninger i forhold til, hvor du er i donationsforløbet. Samtidig kan du hurtigt orientere dig om, hvad der videre skal ske, så du hele tiden er på forkant med det næste punkt i donationsforløbet.

Sådan bruger du guidelien på operationsafdelingen
For operations- og anæstesipersonale på operationsafsnittet er det primært punkt 8 Donoroperation/udtagning af organer, der er relevant.

Guidelinen tages i brug, når du får melding om, at der skal foregå en donoroperation. Under punkt 8 kan du få et hurtigt overblik over og konkrete handlingsanvisninger om, hvad der skal forberedes på operationsstuen, hvordan operationen foregår, og hvilke opgaver der er for anæstesipersonalet.

 

Om National Guideline for Organdonation

National Guideline for Organdonation er udarbejdet af Dansk Center for Organdonation i samarbejde med en national arbejdsgruppe.

Guidelinen giver overblik over donationsforløbet og gør det enkelt og let at finde opdaterede dokumenter og følge anbefalingerne i Best Practice for Organdonation.

National Guideline for Organdonation følger kronologien i et typisk donationsforløb og samler opdaterede versioner af alle de dokumenter, man kan få brug for i forløbet. Guidelinen består af 9 punkter og giver under hvert punkt handlingsanvisninger til, hvad der skal gøres på det pågældende tidspunkt i forløbet.

PowerPoint om guidelinen

Skal du fortælle andre om National Guideline for Organdonation? 

PowerPoint med præsentation af og introduktion til National Guideline for Organdonation (pptx)