Akutmodtagelse

 

Dansk Center for Organdonation peger i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af fagfolk fra landets akutmodtagelser, neurokirurgiske og neurointensive afdelinger på 10 initiativer, som skal gennemføres i akutmodtagelserne og Traumecentret. Formålet er at sikre opmærksomhed i akutmodtagelsen på, at patienter med cerebrale skader, som kan være mulige organdonorer, overflyttes til en intensivafdeling.

Overordnet handler initiativerne om at skabe en organisation i akutmodtagelsen, som sikrer ledelsesforankring af indsatsen, procedurer for samarbejdet om overflytning, vedvarede undervisning af personalet og monitorering i akutmodtagelsen af overflytninger. 

Læs rapporten og de 10 initiativer

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Hvad sker der nu?

 

Akutmodtagelserne

  • udpeger ressourcepersoner
    Alle akutmodtagelser udpeger en eller flere ressourcepersoner, som skal have ansvar for, at indsatsen bliver gennemført i de enkelte akutmodtagelser.

  • sætter fokus til Organdonationsdagen i uge 41
    Dansk Center for Organdonation udsender materialer, som akutmodtagelserne vil bruge til at sætte fokus på indsatsen i forbindelse med den årlige Organdonationsdag. Organdonationsdagen finder sted lørdag den 12. oktober og i hele uge 4, hvor hele Danmark vil sætte fokus på organdonation.

  • deltager i møder mellem intensivafdelingerne og DCO
    Dansk Center for Organdonation mødes hvert år med intensivafdelingerne og ressourcepersoner fra andre afdelinger om indsatsen på organdonationsområdet. Akutmodtagelserne inviteres med til møderne for at styrke samarbejdet om overflytningerne.