Det Etiske Råd er i dag den 29. juni 2017 kommet med to udtalelser om organdonation. I udtalelserne behandler Rådet emnerne anonym nyredonation og formodet samtykke.

Rådets udtalelse om anonym nyredonation

I dag er anonym donation af nyrer fra en levende person ikke forbudt i Danmark, men bliver af forskellige grunde ikke praktiseret. Blandt andet kræver det, at der bliver etableret særlige godkendelsesprocedurer for donorerne, og at der bliver udformet en praksis omkring journalføring, så man sikrer donorernes anonymitet.

Et flertal af Det Etiske Råds medlemmer anbefaler, at det fremover bliver muligt for myndige og beslutningshabile personer at donere en nyre anonymt.

Du kan læse hele udtalelsen fra Det Etiske Råd om anonym nyredonation her. 

Rådets udtalelse om formodet samtykke

I udtalelsen behandler Rådet spørgsmålet, om hvorvidt vi bør indføre formodet samtykke i Danmark, som betyder, at alle borgere i udgangspunktet bliver betragtet som donorer. Under den nuværende ordning skal enten den afdøde selv eller de pårørende give informeret samtykke til donation, før man kan benytte organerne til transplantation.

Et flertal af Det Etiske Råds medlemmer anbefaler, at der også fremover skal gives samtykke til donation, før det kan komme på tale at transplantere organer.

Du kan læse hele udtalelsen fra Det Etiske Råd om formodet samtykke her.