Selvom 80 % af danskerne er positive overfor organdonation, er der en stor andel heriblandt, som ikke er klar til at tage stilling. En væsentlig barriere er tvivl om hjernedødskriteriet. Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen nu en film om organdonation og hjernedød, der besvarer en række af de oftest stillede spørgsmål.

Ifølge Sundhedsstyrelsens undersøgelse, "Organdonation 1995 – 2015 Danskernes viden, holdning og adfærd” fra 2016, ønsker hver fjerde dansker mere viden om organdonation, før de kan tage stilling til, om de vil være organdonorer. Samtidig viste undersøgelsen også, at omtrent en tredjedel af danskerne er usikre på lægernes vurdering af, hvornår man er hjernedød.

Derfor lancerer Sundhedsstyrelsen nu en film om organdonation og hjernedød. Specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, Maria Herlev Ahrenfeldt, fortæller:

"Med filmen om hjernedød har vi ønsket at give oplysning om hjernedød og organdonation, så danskerne har den viden, der skal til for at træffe et aktivt valg om organdonation".

Filmen omhandler de mest almindelige spørgsmål om organdonation og beskriver både, hvordan hjernedødsdiagnosen stilles, og at diagnosen er en uoprettelig tilstand, patienten ikke kan vågne fra igen.

Filmen vil blive vist: