Sundhedsstyrelsen er netop udkommet med deres statusrapport for den Nationale Handlingsplan for Organdonation.

Handlingsplanen blev udarbejdet i 2014 og indeholder 23 initiativer, der sammen skal styrke transplantationsområdet, sådan at så mange som muligt med behov for et nyt organ får mulighed for transplantation.

Det skal ske ved at sikre en fortsat positiv holdning til organdonation i befolkningen, samt sikre stadig opmærksomhed på muligheden for organdonation og transplantation i sundhedsvæsenet.

Målsætningerne er at:

  • øge pårørendes accept af donation til 85 % inden 2020 samt
  • øge afdelingernes opmærksomhed på donorer, så max 5 % af afdelinger overser, at en patients tilstand kan føre til hjernedød.

    

De 23 initiativer fordeler sig på 6 områder:

 

1. Bedre anvendelse af eksisterende donorpotentiale
2. Bedre omsorg for pårørende
3. Donorpleje tidligere i forløbet hos uafvendeligt døende
4. Mulighed for flere levende donorer (nyretransplantationer)
5. Transplantation af organer fra hjertedøde donorer
6. Initiativer for at få flere til at tage stilling til organdonation.

Opfyldning af målsætningerne

I 2015 gav 79 % af de pårørende samtykke til organdonation, hvorfor målsætningen endnu ikke er opfyldt. Dog er der tale om en forbedring fra 2014, hvor kun 69 % af de pårørende sagde ja til organdonation. Til gengæld viste seneste årsrapport fra Dansk Center for Organdonation, at der i 2015 kun forekom tre tilfælde på landsplan, hvor organdonation ikke var overvejet på intensivafdelingerne. Det udgør under 2 % af dødsfaldene og betyder, at handlingsplanens anden målsætning er opfyldt for andet år i træk.

Status her og nu

Status ved udgangen af 2016 er, at de fleste initiativer for at få flere donorer og udnytte donorpotentialet bedre er gennemført. Der er en positiv holdning til organdonation i befolkningen og en vilje til at sætte fokus på donations- og transplantationsmuligheder og omsorg for de pårørende i disse forløb.

Der er dog stadig behov for at styrke organdonationsområdet. Antallet af transplanterede er stigende, men alligevel er 400 danskere i dag på venteliste til at få et nyt organ, og hvert år dør patienter på ventelisten. Flere danskere tilmelder sig organdonorregistret, men status er, at kun en femtedel af den voksne befolkning har ladet sin holdning registre.