Artikel om donorpotentialet på et dansk Universitetshospital er publiceret i Acta Anaesthesiologica Scandinavica 61 (2017) Herunder kan du læse et dansk resumé og finde link til den originale artikel.

Artiklens forfattere er Preben Sørensen, donationsansvarlig læge i Dansk Center for Organdonation og neurokirurg på Aalborg Universitetshospital og Sabrina Just Kousgaard, neurokirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Dansk Resumé

Artiklen omhandler en undersøgelse udført på Aalborg Universitetshospital. Alle patienter som døde på AAUH i 2012 blev undersøgt for om de kunne have været organdonorer.

85 patienter døde af hjerneskade, men kun i 10 tilfælde blev organdonation gennemført. Der var 4 vigtige grunde til at de resterende 75 patienter ikke blev organdonorer. 25 patienter blev ikke indlagt på intensivafdeling, men døde på almindelige sengeafsnit. 13 patienter blev primært indlagt på intensiv, men senere flyttet til sengeafsnit, hvor de afgik ved døden. 15 patienter døde på intensiv uden at man overvejede organdonation og endelig var der 17 tilfælde, hvor pårørende afslog organdonation.

Undersøgelsen påpeger vigtigheden af at patienter med dødelige hjernelæsioner bliver indlagt på intensivafdeling og at muligheden for organdonation bliver undersøgt inden man afslutter udsigtsløs behandling.

Læs hele artiklen her