Det var det overordnede tema, da Dansk Center for Organdonation i januar afholdt Årsmøde for alle donationsansvalige nøglepersoner i januar.

Med emner som donation efter hjertedød (symposium), monitorering af frafald på både donations- og transplantationssiden, donation fra levende donorer, kommunikation med pårørende og oplysning i befolkningen belyste vi fra flere forskellige vinkler, hvordan vi i Danmark kan øge antallet af donorer. 

Emnet Donation efter Hjertedød tog form som et symposium, arrangeret i samarbejde med Dansk Transplantationsselskab. Konklusioner og opmærksomhedspunkter fra symposiet udgiver vi som en selvstændig publikation senere på året.  

 

Hvem er med på Årsmødet?

Dansk Center for Organdonation afholder hvert år et Årsmøde for Donationsansvarlige læger og sygeplejersker. Målet er, at Årsmødet skal være med til at styrke området omkring organdonation ved at uddanne og kvalificere landets nøglepersoner til deres arbejde. 

På alle landets intensivafdelinger er der udnævnt to donationsansvarlige nøglepersoner, henholdsvis en læge og en sygeplejerske. De donationsansvarlige nøglepersoner skal medvirke til, at afdelingen optimerer anvendelsen af donorpotentialet. De skal også sikre kvaliteten af den indsats, det involverede personale yder på donationsområdet. 

Dansk Center for Organdonation understøtter nøglepersonernes uddannelse og netværk og medfinansierer afdelingens aktiviteter i forbindelse med organdonation.

Årsmødet for donationsansvarlige nøglepersoner fandt sted 18.-19. januar 2017 på Trinity Hotel og Konferencecenter.